Touto cestou bychom vás chtěli s předstihem informovat o plánované odstávce naší výroby v návaznosti na celozávodní dovolenou, která letos připadá na termín 01.-05.07.2024. V těchto dnech bude celá firma uzavřena, a nebudou tak probíhat ani služby realizací, tedy zaměření, výroba a montáže.

Bruno paul

Vnitřní oznamovací systém

Whistleblowing

Povinný subjekt: Bruno Paul, a.s.
Příslušná osoba: Zdeněk Oubrecht
Telefonní číslo: +420731126775
E-mail: zdenek.oubrecht@brunopaul.cz

Způsoby oznamování


Oznámením se rozumí oznámení fyzické osoby obsahující informace o možném porušení právních předpisů podle zákona 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností. Za práci nebo obdobnou činnost se považuje:

  • závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
  • služební poměr,
  • dobrovolnická činnost,
  • odborná praxe, stáž.
  • V souladu s ustanovením § 9 odst. 2, písm. b) bodu 3. zákona o ochraně oznamovatelů se vylučuje příjem oznámení od osob, které pro povinný subjekt nevykonávají práci nebo obdobnou činnost podle výše uvedených kategorií.

Písemně
Tímto formulářem 
E-mailem na zdenek.oubrecht@brunopaul.cz
V uzavřené obálce označené NEOTVÍRAT (lze poštou) na adresu Fáblovka 586, Polabiny, 53352 Pardubice, k rukám příslušné osoby.

Ústně
Na výše uvedeném telefonním čísle.

Osobně
V přiměřené době, nejpozději do 14 dnů po domluvě na výše uvedených kontaktech.

Přihlášení k oznámení

K oznámení se lze přihlásit a komunikovat po zadání jeho ID na této adrese

Externí oznamovací kanál

Oznamovatel se může obrátit na oznamovací systém zřízený Ministerstvem Spravedlnosti. Více podrobností o ochraně oznamovatelů a možnost podat oznámení Ministerstvu jsou k dispozici na: https://oznamovatel.justice.cz.