Propagační soutěž

Propagační soutěž od BrunoPaul - 2020

Formulář na účast v Propagační soutěži od Bruno Paul 2020

Základní informace

Adresa studia

Korespondenční adresa účastníka akce

Zasláním formuláře účastník soutěže souhlasí se zpracováním osobních údajů a pravidly soutěže.

PRAVIDLA PROPAGAČNÍ AKCE „Propagační soutěž od BrunoPaul -2020”

Tato pravidla (dále jen „Pravidla“) stanoví podmínky propagační akce „propagační soutěž od Bruno Paul 2020“, v další části označovaná jako „Propagační akce“.

1. ORGANIZÁTOR PROPAGAČNÍ AKCE

1.1. Organizátorem Propagační akce je Bruno Paul a.s. se sídlem: Fáblovka 586, Polabiny, 533 52 Pardubice, vedená u Městského soudu v Praze B 3655 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, dále jen „Organizátor“.

ÚČASTNÍCI PROPAGAČNÍ AKCE

2.1. Propagační akce je určená výhradně pro zaměstnance, kteří realizují jednu či více kuchyňských desek z materiálu Technistone, Lapitec, Compact a žula přes Bruno Paul a.s. a v době 1. dubna 2020 do 18. prosince 2020 zakoupí kuchyňskou kamennou desku z výše specifikovaných materiálů. Propagační akce trvá ode dne 1. dubna 2020 do 18. prosince 2020.

2.2. Propagační soutěž se vztahuje na vybrané materiály od firmy Bruno Paul a.s. tedy Technistone, Lapitec, Compact a žulové desky.

2.3. Produkty, na něž se Propagační soutěž vztahuje, musí být zakoupeny dle pravidel popsaných níže. Nákup produktu musí být zaznamenán.

2.4. Soutěž se vypisuje na účastníka, který prodá v roce 2020 nejvíce kamenných desek od společnosti Bruno Paul

2.5. Soutěž bude probíhat formou sbírání bodů, které budou vyhodnocené na konci roku.

Vyhlášení proběhne na konci roku 2020. Posledním termínem se rozumí 18. 12. 2020.

Vyhlášení následně a předání ceny bude do 23. 1. 2021.

3. CENY:

3.1. ceny

1. místo: televize LG v hodnotě 10.000 CZK

2. místo: telefon Xiaomi v hodnotě 5.000 CZK

3. místo: Kávovar De'Longhi v hodnotě 2.500 CZK

3.2. V rámci Propagační akce lze získat - dárkové poukazy Sodexo Bonus Pass v celkové hodnotě 500 Kč za každý prodaný kus nad 25.000,- KČ MOC. Bez DPH Poukázka platí na materiály: Technistone, Lapitec, Compact by BP a žulové desky.

4. ÚČAST V PROPAGAČNÍ AKCI

4.1. Podmínkou účasti v propagační akci je:

a) seznámení se s obsahem pravidel.

b) v době trvání Propagační akce zakoupení opracovaných desek, na něž se propagační akce vztahuje.

c) Řádné vyplnění a odeslání online přihlášky dostupné na stránkách www.brunopaul.cz/prihlaska a to v termínu specifikovaném v odstavci 2 tohoto článku

4.2. Kompletní přihlášky spolu s kopií nákupního dokladu zasílejte do dne 18. prosince na emailovou adresu soutez@brunopaul.cz. Přihlášky zaslané po termínu nebudou zohledněny. V případě registrace pomocí internetové přihlášky obdrží účastník automatické potvrzení registrace emailem.

5. VYDÁNÍ CENY

5.1. Ceny se budou vydávat v průběhu následujícího měsíce, a to formou osobního předání od obchodního regionálního zástupce firmy Bruno Paul a.s.

5.2. Ceny budou zasílány či předány pouze na adresu sídla podnikatele či účastníka, která musí být ve formuláři vyplněna. Při uvedení jiné adresy, než je sídlo podnikatele nebo účastníka, nárok na cenu zaniká.

5.3. V případě nepřevzetí ceny nárok na ni zaniká.

5.4. Ceny nelze směnit za hotovost.

6. REKLAMACE

6.1. Veškeré reklamace týkající se Propagační akce a cen se zasílejte na adresu Organizátora nebo na e-mailovou adresu: soutez@brunopaul.cz, a to nejpozději do 18. prosince 2020. Reklamace zaslané po tomto datu nebudou zohledněny.

7. INFORMACE O PROPAGAČNÍ AKCI

7.1 Informace o Propagační akci, jakož i tato Pravidla, jsou k nahlédnutí v sídle Organizátora

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Propagační akci nelze kombinovat s jinými akcemi.

8.2. Účastí v Propagační akci souhlasíte s podmínkami Pravidel.

8.3. Správcem i zpracovatelem osobních údajů účastníku Propagační akce je Bruno Paul a.s. se sídlem: Fáblovka 586, Polabiny, 533 52 Pardubice. Osobní údaje účastníku Propagační akce zpracovává Organizátor, a to pro potřeby realizace a zpracování Propagační akce a dále pro zasílání obchodních sdělení.

8.4. Organizátor prohlašuje, že při zpracování jednotlivých osobních údajů získaných v souvislosti s Propagační akcí nakládá jako správce v souladu s jednotlivými ustanoveními zákona c. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu. V tomto směru je Organizátor jako správce zaregistrován u Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky.

8.5. Organizátor muže akci kdykoliv zrušit nebo pozměnit její pravidla bez jakékoliv náhrady.

8.6. V záležitostech, jež tato Pravidla neupravují, platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

8.7. Veškeré spory týkající se propagační akce budou řešeny soudem příslušným pro sídlo Organizátora.

POTREBUJETE NÁJSŤ PREDAJCU?

POTREBUJETE PORADIŤ?

Máte dotaz alebo potrebujete naceniť projekt? Kontaktujte nás.